Szczegółowy program

Dzień 1
02 Cze 2018
Dzień 2
03 Cze 2018

Wykład – „Psychologia dla coachów: podejście oparte na dowodach i jego ograniczenia.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Wystąpienie prezentuje rolę empirycznej, opartej na systematycznych badaniach psychologii w praktyce coachingowej. Odnosi się do podejścia opartego na dowodach jako nurtu o rosnącym, pozytywnym wpływie na rzetelność praktyki coachingowej; opisuje przewagę systematycznych, randomizowanych eksperymentów nad „dowodami anegdotycznymi” czy badaniem satysfakcji klientów. Wskazuje jednak również na ograniczenia tego podejścia...
Read More
Maciej Świeży

Wykład – „Psychologia dla coachów: kryzysy w dorosłości.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]W życiu każdego dorosłego człowieka mają miejsce kryzysy – zarówno te normatywne, wydarzające się większości ludzi, jak i te dotykające tylko niewielką część populacji. W trakcie wykładu pokażę, w jaki sposób można je (zwłaszcza te normatywne) dostrzec, zidentyfikować, i wykorzystać na rzecz rozwoju klienta. Przyjrzymy się temu zagadnieniu...
Read More
Beata Świeży

Wykład – „Psychologia dla coachów: perspektywa psychologii klinicznej.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Wykład jest osadzony w certyfikowanym kursie „Psychologia dla coachów”, który współprowadzę we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiam w nim powiązania business coachingu i psychologii klinicznej.
Tadeusz Reimus

Wykład – „Być autentycznym, być zawsze sobą – jak być inspirującym i przekonującym w roli lidera, coacha i trenera.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Autentyczność to bycie, działanie i zachowywanie się w zgodzie z sobą. To świadomość siebie – swojego ciała, nawyków myślowych, predyspozycji, talentów, umiejętności, ograniczeń i możliwości. Aby być inspirującym i przekonującym, dla innych, w dowolnie pełnionej roli – czy to lidera, coacha czy trenera, potrzebujemy rozwijać samoświadomość. Zintegrowanie siebie...
Read More
Aleksandra Glinka

Wykład – „Kosmiczna podróż”, czyli jak być profesjonalnym partnerem zarządu w kreowaniu Misji, Wizji i Strategii firmy (na przykładzie projektu realizowanego dla firmy z branży IT Future Processing).

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Wykład ma formę studium przypadku na podstawie strategicznego projektu zrealizowanego w firmie z branży IT – Future Processing. W trakcie wykładu przedstawione zostaną praktyczne wnioski oraz najlepsze praktyki w kontekście efektywnej strategicznej współpracy z Zarządem nad Misją, Wizją i Strategią firmy w oparciu o model poziomów złożoności (ang....
Read More
Anna Syrek-Kosowska
13:30-15:00

Przerwa obiadowa

Warsztat – „Liderem się stajesz a nie zostajesz –czyli rzecz o świadomym przywództwie.”

[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”i”] Na co powinien zwrócić uwagę manager, jeśli chce odnieść sukces? Bycie przywódcą to ogromna odpowiedzialność za siebie i ludzi, którzy razem z nami będą tworzyć rzeczywistość i pójdą z nami zarówno w momentach kryzysów, jak i sukcesów. To ważne aby zespół „poszedł z nami” a nie „...
Read More
Anna Węgrzyn

Warsztat – „Sukces zaczyna się w głowie”- Jak rozwinąć swój biznes coachingowy pomimo trudności.”

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Głównym celem warsztatu jest uzyskanie kompetencji pozwalających na stworzenie oraz rozwijanie własnego biznesu coachingowego. Uczestnicy nauczą się jak tworzyć plan biznesowy w oparciu o wykorzystanie Modelu Canvas. W oparciu o case study, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat promocji, marketingu oraz rozwoju swojej działalności. Zostanie przeprowadzona dyskusja na temat...
Read More
Karolina Cwalina-Stępniak

Warsztat – „Czy XXI wiek to rzeczywiście czas samotności?”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”] Autorzy prac o samotności jako chorobie XXI wieku zwracają uwagę na brak bliskości w relacjach, rywalizację czy też życie pod presją realizacji celów. Te i inne czynniki spotykane w organizacjach uruchamiają procesy wypalenia zawodowego, braku zaangażowania, nieefektywności zespołowej… „Liderzy jedzący na końcu” (wg. Simona Sinek) świadomie dbają...
Read More
Przemysław Lelewski
Dagmara Kołodziejczyk

Warsztat – „Coaching Clinic”

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zastosowania umiejętności coachingowych w sytuacji zarządzania, w tym:  Określenie obszarów i korzyści zastosowania coachingowego stylu zarządzania w zespole i firmie  Podniesienie efektywności zarządzania zespołem  Dostosowanie stylu zarządzania do pracowników  Motywowanie i wspieranie rozwoju pracowników...
Read More
Nina Dragosz

Warsztat – „Facylitacja spotkań czyli jak poprowadzić efektywne spotkanie”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”] Prawdopodobnie zdarzyło Ci się uczestniczyć w spotkaniu, po którym w Twojej głowie kłębiły się niezbyt optymistyczne myśli – To spotkanie to zupełna strata czasu; Po co ja tam byłem?. Pół biedy jeśli było to jednorazowe wydarzenie, gorzej gdy w tego typu spotkaniach musisz uczestniczyć regularnie – My w...
Read More
Maciej Kocurek

Warsztat – „Zastosowanie modelu 5 dysfunkcji zespołowych Lencioniego w coachingu zespołów.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Model definiuje 5 dysfunkcji wpływających na zespołową skuteczność lub jej brak. Zdiagnozowanie zespołu w obszarze dysfunkcji daje obraz tego, co w zespole działa i dlaczego, oraz co zespół potrzebuje zmienić, aby dobrze funkcjonować i osiągać cele. 5 dysfunkcji to:  brak zaufania  obawa przed konstruktywnym konfliktem  brak zaangażowania  unikanie odpowiedzialności  brak...
Read More
Lilianna Kupaj

Warsztat – „Negocjacje biznesowe dla freelancerów. Strategia, taktyki i sztuczki.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Negocjujemy codziennie, z rodziną, z przyjaciółmi, z pracodawcą, z klientami. Negocjacje to umiejętność, tej umiejętności przyjrzymy się i poćwiczymy ją w trakcie warsztatu. [wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatu jest zwiększenie skuteczności w negocjacjach. Zrobimy to poprzez: • uporządkowanie wiedzy o negocjacjach • poznanie metody efektywnego przygotowania się do negocjacji...
Read More
Katarzyna Niewiadomska

Warsztat – „Jak poprzez Coaching Zespołowy wspierać zespoły w efektywnym działaniu?”

W trakcie warsztatu odpowiemy na pytania: 1. Co sprawia, że długofalowo zespoły działają efektywnie? Jakie są czynniki sukcesu wybitnych zespołów? 2. Jakie umiejętności i postawa członków zespołu wspiera efektywne działanie zespołu? 3. Jakie narzędzia diagnostyczne możemy jako coachowie zastosować, aby wiarygodnie określić mocne i słabe strony w zespole? Porównanie modeli...
Read More
Edyta Ponarad

After Hours – Meet & Talk

Drodzy uczestnicy! Chcielibyśmy zaproponować Wam udział w ciekawej formie integracji z prelegentami, organizatorami oraz pozostałymi słuchaczami Konferencji. To doskonała szansa na spotkanie nowych osób zainteresowanych trenerstwem, coachingiem, facylitacją czy też innymi profesjami związanymi z dbaniem o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Jeśli macie ochotę na spędzenie czasu z innymi uczestnikami w...
Read More

Wykład – „Nalewka na mleczu, czyli warunki sukcesu dużych projektów rozwojowych w przemyśle”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Rozwój pracowników jest kosztowną inwestycją firmy. Co więc można zrobić, żeby ta inwestycja szybko się zwróciła? Kiedy warto realizować rozbudowany projekt rozwojowy, a kiedy poprzestać na krótkich szkoleniach? [wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]W trakcie wykładu opowiemy o własnych doświadczeniach w prowadzeniu złożonych projektów rozwojowych mających na celu poprawę produktywności firmy...
Read More
Marzena Dębska-Matuszak
Anna Rychlicka

Wykład – „Trener, coach, konsultant w relacji z organizacją – pułapki, dylematy, ryzyka.”

[wp-svg-icons icon=”info” wrap=”i”] Trenerzy, coachowie, czy facylitatorzy realizując usługi dla swoich klientów odnoszą się do potrzeb poszczególnych uczestników, oczekiwań ich przełożonych, wytycznych działów HR, a także strategicznych planów firmy. W przypadku, gdy ich praca ma charakter doradczy pojawia się jeszcze jeden istotny podmiot, który w szczególny sposób integruje wszystkie wymienione...
Read More
Iwona Sołtysińska
10:00-10:30

Przerwa kawowa

Wykład – „Zastosowanie facylitacji w pracy z organizacją”

[wp-svg-icons icon=”info” wrap=”i”] Co to jest facylitacja? Kiedy warto ją stosować pracując z organizacjami? Podczas mojego wystąpienia postaram się odpowiedzieć na te dwa pytania, odwołując się do kilku studiów przypadków obrazujących rzeczywiste zastosowanie facylitacji w pracy z firmami i instytucjami. Dość przekornie – zaczniemy od zaprezentowania różnych przykładów zastosowania facylitacji,...
Read More
Maciej Kocurek

Wykład – „Inteligencja Emocjonalna u Liderów – Jak przebić szklany sufit?”

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Rozwój Inteligencji Emocjonalnej jako fundamentalnej umiejętności świadomego Lidera. – Czym dokładnie jest Inteligencja Emocjonalna? – Dlaczego jest krytyczną kompetencją w rozwoju świadomego Leadershipu? – Jak ją zdiagnozować? – Jak rozwijać w oparciu o konkretne zachowania? – Jak zmierzyć postęp? [wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]Uczestnicy wykładu otrzymają odpowiedzi na pytania w...
Read More
Renata Danielewicz
11:30-12:15

Przerwa kawowa

13:30-14:30

Przerwa obiadowa

Warsztat – „Lider – między strategią a człowiekiem.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Podczas zajęć uczestnicy będą mieli zróżnicowane okazje do eksplorowania roli menedżera. Wsparcie w dylematach związanych z godzeniem presji płynących z wielu kierunków: organizacji, przełożonych, innych menedżerów i współpracowników. W lustrze będzie można zobaczyć siebie i innych, którzy balansują pomiędzy racjonalizmem a emocjami. W uelastycznianiu własnej roli i prawdziwym...
Read More
Michał Faron

Warsztaty – „Rozwój Inteligencji Emocjonalnej u Liderów – Co doprowadzało Cię tutaj nie zaprowadzi Cię dalej!”

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak zdiagnozować i rozwijać Inteligencję Emocjonalną w oparciu o zmianę konkretnych zachowań. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane konkretne narzędzia i metody, dzięki którym można osiągnąć mierzalne postępy w rozwoju Liderów. Od czego zacząć? EQ 2.0; EQ 2.0 F360 20 zachowań, które wykolejają każdego lidera. Metodologia Marschalla Goldsmitha...
Read More
Renata Danielewicz

Warsztat – „Zarządzanie energią, kreatywność, charyzma oraz pewność siebie – czynniki determinujące sukces w biznesie.”

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom, że poziom energii, charyzma oraz pewność siebie, których wynikiem jest nieograniczona kreatywność , determinują efektywność zawodową oraz dają przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Jak do nich dotrzeć? Jak z nich umiejętnie korzystać? Tego uczestnicy dowiedzą się/doświadczą w trakcie warsztatów. Będziemy pracować z przekonaniami....
Read More
Katarzyna Malinowska

Warsztat – „Appreciative Inquiry jako narzędzie budowania zaangażowania w zmianie.”

Celem warsztatu będzie wspólne przyjrzenie się w jaki sposób możemy wykorzystać metodę Appreciative Inquiry w procesie budowania zaangażowania w zmianę. Appreciative Inquiry to metoda pracy z grupami, która zakłada budowanie zaangażowania w rozwiązanie danego problemu na pozytywnej energii. Warsztat będzie opierał się na przykładach zrealizowanych u klientów projektów, w których...
Read More
Agnieszka Kotucz

Warsztat – „Kluczowa kompetencja. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne pracowników organizacji?”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Jesteśmy przekonani, że umiejętność dobrego komunikowania się z innymi to najważniejsza kompetencja, jakiej uczysz się w swoim życiu. Nieważne, czy udzielasz informacji zwrotnej, starasz się o pracę, rozwiązujesz spór, czy negocjujesz wielomilionowy kontrakt – podstawą sukcesu każdego z tych działań jest to, jak będziesz się komunikował ze swoim...
Read More
Dawid Bałutowski
Elżbieta Cwynar-Budzińska

Warsztat – „Mindfulness – wpływ uważności na poprawę jakości komunikacji w organizacji oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Warsztat będzie zawierał elementy teoretyczne i praktyczne. [wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodologią i praktykami Mindfulness. Zaprezentowane zostaną praktyki mindfulness oraz praktyczne zastosowanie zaprezentowanych metod.
Maciej Frąckowiak

Warsztat – „Kompetencje komunikacyjne turkusowego lidera – jak je kształtować i wspierać?”

[wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”i”]Celem warsztatu jest refleksja na temat kompetencji komunikacyjnych lidera w organizacjach o płaskiej strukturze oraz rola trenera i coacha we wspieraniu liderów w rozwoju tych umiejętności. Ponadto zostaną zaprezentowane i przećwiczone konkretne narzędzia bazujące na Porozumieniu bez Przemocy pokazujące jak jasno wyrażać swoją intencję oraz dawać rozwijający feedback....
Read More
Marta Kułaga

Warsztat – „Doświadczanie poprzez pragnienie.”

[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Najważniejszy problem dużych organizacji polega na tym, że brak w nich ludziom chęci do działania. Ilekroć myślę o dużych firmach, żal mi ludzi w nich zatrudnionych. Za dużo tam myślenia, za dużo planowania, za dużo zebrań, spotkań twarzą w twarz. Za mało działania, doświadczania i eksperymentowania. Za dużo...
Read More
Tamara Bieńkowska

Uroczyste zakończenie

Joanna Kudła
Rafał Lasek

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram