Tomasz Wojciech Niesłuchowski

Iwona Sołtysińska

Psycholog (UJ), konsultant rozwoju organizacyjnego (MA, Tavistock; Portman NHS Trust), certyfikowany trener zarządzania (Edexcel International), executive coach (PCC, ICF). Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego....
Read More

dr Maciej Świeży

Odpowiada za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze, służące kształtowaniu w organizacjach środowiska sprzyjającego uczeniu się. Projektuje narzędzia i standardy pracy w obszarach związanych z uczeniem...
Read More

Joanna Sadzik

Menedżer i trenerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i budowaniu zespołów. Zanim została prezesem WIOSNY, była dyrektorem jej programów społecznych m.in. SZLACHETNEJ PACZKI, członkiem zarządu i...
Read More

Mariusz Mituś

Fizjoterapeuta i pedagog specjalny, edukator w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Manager, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego....
Read More

dr Andrzej Jeznach

Praktyk w obszarach rozwoju osobistego oraz zarządzania personelem i organizacją. Doktor ekonomii, przedsiębiorca, manager, coach. Stworzył  autorską koncepcję radzenia sobie z syndromem burnout (wypalenie zawodowe)....
Read More