Dr Jacek Kozłowski

Dr Jacek Kozłowski

Psycholog biznesu, konsultant, executive & team coach. Ukończył studia podyplomowe „Coaching profesjonalny – metody i praktyka” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz „Zarządzanie zasobami...
Read More

Tamara Bieńkowska

Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR oraz Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda; Certyfikowany coach – International Coaching Certification; Certyfikowany team coach – Norman Bennett...
Read More

DR MACIEJ ŚWIEŻY

Odpowiada za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze, służące kształtowaniu w organizacjach środowiska sprzyjającego uczeniu się. Projektuje narzędzia i standardy pracy w...
Read More