Tomasz Wojciechowski

Trener rekomendowany przez PTP (II stopień)

Tomasz Wojciechowski

Trener rekomendowany przez PTP (II stopień)
facebook-icon facebook-icon linkedin-icon

Życiorys

Doświadczony trener (ok. 20 000 godzin pracy), psycholog. Autor programu i trener w Szkole Trenerów STER.

Fundator i ekspert w Fundacji Falochron.

Superwizor zespołów trenerskich, instytucji związanych z pomocą społeczną.

Współwłaściciel Firmy Szkoleniowej Perspektywy.

Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (II stopień).

Bloger w NaTemat.pl

Na co dzień posługuje się systemowym rozumieniem procesów dziejących się w organizacjach, grupach szkoleniowych. Uczy systemowego podejścia do prowadzenia warsztatów, treningów, a także procesu analizy potrzeb szkoleniowych.

W swoich szkoleniach często wykorzystuje elementy dramy, a w programach rozwojowych – psychodramy.

Pomaga organizacjom w budowaniu bezpieczeństwa opartego o zaufanie i współpracę. Wraz z zespołem Fundacji Falochron wprowadza systemowe zmiany w szkołach w Krakowie, by eliminować z nich przemoc. Zajmuje się także sprawcami mobbingu w prywatnych firmach, a także sprawcami przemocy domowej w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych.

Wspiera instytucje pomocy społecznej w tworzeniu strategii i programów przeciwdziałania i zapobiegania przemocy.

Zajmuje się także budowaniem partnerskich relacji wewnątrz firm, zespołów. Uczy budowania takich relacji z klientami w trakcie obsługi, reklamacji, sprzedaży.

Specjalista w zakresie szkolenia trenerów wewnętrznych.

Klienci biznesowi to m.in. Tesco, Santander Consumer Bank, Delphi, Veracomp, Zachęta, Fix IT.