Tamara Bieńkowska

Trener, Coach, Sparring Partner, Wykładowca Akademicki

Tamara Bieńkowska

Trener, Coach, Sparring Partner, Wykładowca Akademicki
facebook-icon linkedin-icon twitter-icon

Życiorys

Od ponad 18 lat wspiera menedżerów i organizacje prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu zarządzania, przywództwa, rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz zarządzania zmianą.

Jest certyfikowanym trenerem Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR, Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg Kena Blancharda, oraz certyfikowanym Coachem ICC (Lambent do Brasil) oraz Team Coachem (Norman Benett Academy).

Akredytowana konsultantka Facet5, Extended DISC®. Posiada certyfikat 112 FRIS Style Myślenia.

Wykłada na SWPS w Warszawie, WSE im. Ks. Tischnera w Krakowie, WSB w Toruniu oraz UMCS w Lublinie i AWF w Warszawie. Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym

Sesje z udziałem Tamara Bieńkowska

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram