Tamara Bieńkowska

Trener, coach, sparring partner, wykładowca akademicki.

Tamara Bieńkowska

Trener, coach, sparring partner, wykładowca akademicki.
facebook-icon linkedin-icon twitter-icon

Życiorys

Trener, coach, wykładowca akademicki. Od ponad 17 lat wspiera menedżerów i organizacje prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu zarządzania, przywództwa, rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz zarządzania zmianą.

Jest certyfikowanym trenerem Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR, Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg Kena Blancharda, oraz certyfkowanym Coachem ICC (Lambent do Brasil) oraz Team Coachem (Norman Benett Academy).

Akredytowana konsultantka Facet5, Extended DISC®. Posiada certyfikat 112 FRIS Style Myślenia. Wykłada na SWPS w Warszawie, WSE im. Ks. Tischnera w Krakowie, WSB w Toruniu oraz UMCS w Lublinie i AWF w Warszawie.

Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym.

Sesje z udziałem Tamara Bieńkowska