Tamara Bieńkowska

Trener przywództwa, coach, spin doctor

Tamara Bieńkowska

Trener przywództwa, coach, spin doctor
facebook-icon
tamara@tamarabienkowska.pl

Życiorys

Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR oraz Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda;

Certyfikowany coach – International Coaching Certification;

Certyfikowany team coach – Norman Bennett Academy;

Akredytowany konsultant narzędzia Facet5,

Certyfikowany konsultant narzędzia Extended DISC®  ;

Wykładowca studiów podyplomowych: w Uniwersytecie SWPS w Warszawie , WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, UMCS w Lublinie a także Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu;

Od ponad 15 lat wpiera swoich Klientów prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne w takich obszarach, jak: zarządzanie, przywództwo, rozwój umiejętności interpersonalnych czy zarządzanie zmianą;

Ma doświadczenie w pracy dla ponad 200 klientów – czołowych  przedsiębiorstw w Polsce.

Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym.

Od lat prowadzi interesy wielu zespołów zarządzających.

Sprawuje opiekę medialną nad grupą polityków.

Prowadzone przez nią zajęcia służą rozbudzeniu świadomości językowej u słuchaczy oraz wykorzystaniu języka dla celów perswazyjnych i budowania wizerunku.

Koordynuje pracę własnego zespołu trenerów – Sparring Partners.

sp_logo_rgb_300

Sesje z udziałem Tamara Bieńkowska