Szymon Bryniarski

Absolwent Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ, student Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspinacz i taternik.

Szymon Bryniarski

Absolwent Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ, student Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspinacz i taternik.
linkedin-icon

Życiorys

Absolwent Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ. Początkujący trener, przyszły psycholog.

Jego zainteresowania krążą wokół firm turkusowych, zarządzania godnościowego i komunikacji bez przemocy. Wierzy, że biznes może być narzędziem do wspierania i zmiany otaczającego świata na lepsze.

Współpracuje z firmą MartDom działającą w branży budowlanej. W jej szeregach był m.in. odpowiedzialny za wypracowanie wspólnej misji, wizji i wartości, którymi realnie żyje organizacja. Prowadził warsztaty z identyfikacji barier hamujących organizację, oraz facylitował Koła Jakości – cykliczne spotkania, na których pracownicy skupiali się na niwelowaniu wcześniej zidentyfikowanych przeszkód.

Obecnie interesuje się zależnościami pomiędzy psychologią a przyrodą.

W wolnych chwilach wspina się w Tatrach i na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Lepiej niż w mieście czuje się blisko przyrody w której doszukuje się spokoju, harmonii i bycia tu i teraz. Góry traktuje jako miejsce, gdzie można kształtować charakter, zacieśniać więzi i dobrze się bawić.

Sesje z udziałem Szymon Bryniarski