Sylwia Rybak

Konsultant, trener, coach, Master Trainer for MTQ48 & ILM72

Sylwia Rybak

Konsultant, trener, coach, Master Trainer for MTQ48 & ILM72
facebook-icon linkedin-icon
sylwia.rybak@stellio.pl

Życiorys

Certyfikowany trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC)) oraz coach (Ericksson College Certificate).
Od ponad 10 lat menadżer projektów rozwojowych oraz właściciel firmy szkoleniowo-doradczej. Specjalizuje się w projektach szkoleniowo-doradczych, projektach rozwojowych oraz ocenie kompetencji liderów.

W latach 2012 -2014 członek zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarzadzania MATRIK. Od 2014 do maja 2018 roku Business Development Partner brytyjskiej firmy consultingowej AQR International, a obecnie Associated Consultant. Licencjonowany użytkownik oraz Master Trainer narzędzi psychometrycznych MTQ48 (diagnoza odporności psychicznej) oraz ILM72 (diagnoza indywidualnego stylu przywództwa).

Wykładowca krakowskiej Wyższej Szkoły Europejskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej.
Jako trener Sylwia pracuje w takich obszarach jak: zarządzanie zespołem, budowanie zespołu, przywództwo, motywowanie, prowadzenie rozmów oceniających,rozwiązywanie problemów i zarządzanie konfliktami oraz Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Prowadzi również warsztaty z kreatywności oraz odporności psychicznej liderów oraz budowania odpornych zespołów i organizacji
Jako coach Sylwia prowadzi coaching zespołowy i indywidualny, Action Learning (coaching grupowy), wdraża podejścia coachingowe do zarządzania w organizacji oraz zarządzanie wg modelu POWER coaching.
Projekty rozwojowo-doradcze realizowane przez Sylwię obejmują:
Assessment/Development Center, wsparcie HR, audyt procesów zarządzania w organizacjach, wdrażanie projektów rozwojowych, tworzenie i zarządzanie kulturą w organizacji, warsztaty integracyjne, facylitację i moderację warsztatów w procesie wdrażania zmian.
Klientami projektów rozwojowo-doradczych byli m.in.: ISTA, Tesco, IBM, Voss Automotive, HASBRO, ADM Sosnowiec, Ciech SA, Volantis, UPM, Proseat, BorgWarner, CapGemmini, Colgate-Palmolive, Selvita, VW Group, PZU Życie, KBC, Instal Konsorcjum, Interia, ABB, HASBRO, Najwyższa Izba Kontroli, BZ WBK i inne.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram