Przemysław Duchniewicz

Trener kursów certyfikujących MBTI

Przemysław Duchniewicz

Trener kursów certyfikujących MBTI
biuro@forid.pl

Życiorys

Lekarz, psychoterapeuta ISTDP (intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej), Master of Business Administration, Master and Team Coach (ponad 1 000 godzin praktyki) , lider zmiany kultury organizacyjnej TROP,   Kierownik i współzałożyciel studium podyplomowego Health and Resilience Academy przy SWPS.

Tłumaczy, wprowadza na rynek polski i certyfikuje w zakresie narzędzi psychometrycznych – MBTI Step I, MBTI Step II, EQ-i 2.0, EQ-i 360, w latach 2013/2015 prezes EMCC obecnie w komisji rewizyjnej stowarzyszenia, od 2002 facylituje procesy zespołowe na poziomie międzynarodowym (średnio 800 godzin rocznie), pierwsze kroki stawiał w latach 90 podczas rocznego programu Georgetown, USA, następnie przez 13 lat w korporacji Mars od poziomu przedstawiciela handlowego po kierownika d/s zdrowia dla 18 krajów. Program został 2 krotnie najwyżej oceniony z pośród pozostałych 150 programów w Europie, opisany na stronach EU OSHA,

Pasjonat aktywnego biura, monocykla i ruchu rozwijającego (też wg. Weroniki Sherborne). Ponad 20 lat w związku, 3 synów.

Sesje z udziałem Przemysław Duchniewicz