Nina Dragosz

Trener, konsultant, coach

Nina Dragosz

Trener, konsultant, coach
Nina@gtmentor.pl

Życiorys

Nina Dragosz jest trenerem i konsultantem zarządzania, coachem oraz trenerem przedsiębiorczości. Ma duże doświadczenia zdobywane w roli twórczyni i menedżera dużych projektów szkoleniowych. Przez wiele lat zarządzała personelem pracując na stanowiskach kierowniczych, prowadząc własną działalność gospodarczą, kreując środowiska rozwojowe.

Od 1999 roku jako menedżer i współwłaściciel zarządza firmą szkoleniową Grupa Trenerska Mentor, której przewagą konkurencyjną jest realizacja trudnych i niekonwencjonalnych zadań rozwojowych. Stworzyła Akademię Mistrzów Treningu.

W Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera sprawowała przez 5 lat opiekę merytoryczną nad studiami podyplomowymi dla coachów i trenerów biznesu. W Stowarzyszeniu Matrik koordynuje proces międzynarodowej certyfikacji trenerów.

Posiada wymagane w profesjonalnym otoczeniu certyfikaty: np. certyfikat  Thames Valley University w Londynie w zakresie doradztwa i oceny, oraz treningu i rozwoju, oraz certyfikaty coacha wydane przez International Coaching Community, Erikson College, Coaching Clinic. Jest też propagatorką i wielbicielką metody Action Learning, którą popularyzuje m.in. w ramach autorskiej inicjatywy PAL (praktyka action learning).

Prywatnie pasjonuje ją sztuka a szczególnie  teatr i opera.

logo_GTM(1)

Sesje z udziałem Nina Dragosz