Monika Gąsienica

Trener, facylitator, coach

Monika Gąsienica

Trener, facylitator, coach
monika.gasienica@wszechnica.uj.pl

Życiorys

Przygotowuje i prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczy w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jest konsultantem kluczowych klientów – zapewnia spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Posiada międzynarodowy certyfikat kompetencji facylitacyjnych Certified Professional Facilitator. Jest członkiem International Association of Facilitators.

Obszary jej specjalizacji szkoleniowej to kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzi również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultant ma doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Ma doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

Jest absolwentką psychologii na UJ. Posiada certyfikaty MBTI i SHL OPQ. Ukończyła Szkołę Trenerów Treningu Psychologicznego Haliny Nałęcz Nieniewskiej, Superwizyjne Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Agencji Doradztwa Zawodowego AD oraz kurs The Art and Science of Coaching. Ma status Consultant on training w warsztatach dynamiki grupowej Making the Difference.