Michał Kubik

Coach, trener

Michał Kubik

Coach, trener
michal@86400.pl

Życiorys

Specjalnością Michała są warsztaty rozbudzające w uczestnikach indywidualne poczucie wpływu oraz chęć świadomego rozwoju. Po latach pracy w roli trenera, w obszarze komunikacji, przywództwa i pracy zespołowej, skłania się dziś w kierunku głębszej pracy mocno opartej na samoświadomości i autorefleksji, zarówno jako trener jak i coach.

Jako trener pracuje od 2005 roku, jest autoryzowanym facilitatorem metody Team Coaching™, jako coach indywidualny zrealizował ok. 700 godzin coachingu.

Certyfikaty, odbyte kursy i szkolenia: Team Coaching International™, Coachwise, Erikson Collage, Scherer Leadership Center, Points Of You, ORSC, Daring Europe.

Sesje z udziałem Michał Kubik