Marzena Dębska – Matuszak

Trener, coach ICC

Marzena Dębska – Matuszak

Trener, coach ICC
Marzena.dm@promotio.pl

Życiorys

Marzena Dębska – Matuszak i Anna Rychlicka

Jesteśmy doświadczonymi trenerkami i konsultantkami zarządzania; wspólnie prowadzimy firmę Pro Motio realizującą projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze na rzecz firm przemysłowych, usługowych (zwłaszcza zaś z branży IT), banków oraz firm marketingu internetowego. Od 11 lat jesteśmy coachami ICC i… obie jesteśmy introwertyczkami!

Sesje z udziałem Marzena Dębska – Matuszak