Marzena Dębska-Matuszak

Certyfikowany facylitator IAF, trener, coach ICC

Marzena Dębska-Matuszak

Certyfikowany facylitator IAF, trener, coach ICC
508 238 777
marzena.dm@promotio.pl

Życiorys

Wspólnie z Anną Rychlicką prowadzi firmę Pro Motio realizującą projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze na rzecz firm przemysłowych, usługowych (zwłaszcza zaś z branży IT), banków oraz firm marketingu internetowego.

Jest certyfikowanym facylitatorem IAF, konsultantką metodologii Lego© Serious Play © oraz coachem ICC.

Sesje z udziałem Marzena Dębska-Matuszak