Mariusz Mituś

manager, trener, coach, facylitator

Mariusz Mituś

manager, trener, coach, facylitator
facebook-icon
mar.mitus@psoni-jaroslaw.org.p

Życiorys

Fizjoterapeuta i pedagog specjalny, edukator w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Manager, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykwalifikowany i doświadczony szkoleniowiec, coach i facylitator. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Przewodniczący Zarządu Koła terenowego PSONI w Jarosławiu. Prezes Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Prezes Podkarpackiego Komitetu Regionalnego Olimpiad Specjalnych.

Członek wielu gremiów konsultacyjnych i opiniotwórczych na poziomie wojewódzkim oraz krajowym. Członek Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Innowator. Jest inicjatorem i współtwórcą wielu nowatorskich form wspierania osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną w niezależnym życiu. Organizator budowy systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną od narodzin do późnej starości. Odpowiedzialny za implementację różnorodnych nowatorskich rozwiązań europejskich w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami na gruncie naszego kraju. Twórca sieci wsparcia i kooperacji dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem dorobku Stowarzyszenia w obszarze ekonomii społecznej.

Sesje z udziałem Mariusz Mituś

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram