Maria Kołodziejczyk

Trener, konsultant, facylitator

Maria Kołodziejczyk

Trener, konsultant, facylitator

Życiorys

Trener, konsultant, facylitator

Pracuje dla biznesu od 1998 roku. Realizowała projekty z zakresu rozwoju ludzi w organizacjach przygotowując programy, prowadząc szkolenia dla zespołów (m.in. przywództwo, coaching, customer service, sztuka prezentacji, komunikacja, personal impact, budowanie relacji w zespole i inne). Prowadzi także coaching indywidualny. Pracuje po polsku i po angielsku. Certyfikowany konsultant kwestionariusza Work Style Analyser. Ukończyła szkolenie Leadership Development Intensive w Seattle. Ukończyła I i II stopień szkolenia w zakresie action methods, socjometrii i socjodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Jest absolwentką Schumacher College – angielskiej uczelni, skupiającej niekonwencjonalne autorytety ze świata nauki. Ukończyła wydz. Filozoficzny UJ (kierunek psychologia).

Sesje z udziałem Maria Kołodziejczyk