MAGDALENA WOLAŃSKA

Trener, socjolog, prezes Fundacji Falochron na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole

MAGDALENA WOLAŃSKA

Trener, socjolog, prezes Fundacji Falochron na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole
wolanska.magdalena@gmail.com

Życiorys

Specjalizuje się w pracy z grupami pod kątem rozwijania zdrowych, asertywnych relacji i tworzenia więzi opartych na zaufaniu.

Prowadzi szkolenia w obszarach budowania bezpieczeństwa, komunikacji w sytuacjach kryzysowych, rozwijania potencjału zespołu oraz umiejętności liderskich.

Doświadczenie zdobywała pracując z różnorodnymi grupami, w wielu obszarach trenerskich, zarówno oświatowych, społecznych jak i biznesowych i samorządowych.

Prowadzi także projekty, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w instytucjach edukacyjnych.

Prezes Fundacji Falochron działającej na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole, socjolog, trener. Absolwent programu trenerskiego Ster.

Współpracuje m.in. z firmą szkoleniową Perspektywy, Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur.

Prywatnie poszukiwacz przygód, miłośniczka wspinaczki, gór i aktywnego spędzania czasu.