Magdalena Sękowska

Psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant zarządzania.

Magdalena Sękowska

Psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant zarządzania.
magdalena.sekowska@transmisja-consulting.com

Życiorys

Właściciel Grupy Doradczo – Szkoleniowej Transmisja, psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant zarządzania. Założycielka Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej afiliowanego przy Europejskim Towarzystwie Analizy Transakcyjnej. Vice-Prezydent Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej od 2010 roku.

Współautorka książki „Analiza Transakcyjna w zarządzaniu”. W swojej pracy wykorzystuje koncepcję Analizy Transakcyjnej, podejście systemowe i narracyjne. Pracuje z zarządami i managerami, wspomaga organizacje we wzmacnianiu kompetencji relacyjnych oraz przywódczych, specjalizuje się w przeprowadzaniu diagnozy kultury organizacyjnej, w prowadzeniu konsultacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Poza pracą w obszarze biznesu od 30 lat prowadzi Gabinet Psychoterapeutyczny i pracuje w kontakcie indywidualnym, z parami i rodzinami. Popularyzuje wiedzę psychologiczną prowadząc wykłady otwarte w głównych Ośrodkach Kultury w Krakowie NCK i Dworek Białoprądnicki.

Sesje z udziałem Magdalena Sękowska