Magdalena Pęcak

Menedżer, trener, facylitator

Magdalena Pęcak

Menedżer, trener, facylitator
magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl

Życiorys

We Wszechnicy UJ prowadzi projekty szkoleń otwartych oraz projekty doradcze dla klientów organizacyjnych. Odpowiada za usprawnianie procesów w organizacji, a także koordynuje pracę Asystentów szkoleń. Wspiera działania marketingowe, głównie poprzez komunikację w mediach społecznościowych.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym menedżerskie oraz doradcze, w branży usług szkoleniowo-doradczych. Uczestniczyła w realizacji złożonych projektów współfinansowanych z EFS.

Od wielu lat, zawodowo i prywatnie, związana z ngo, współautorka i realizatorka kilku projektów społecznych.

Absolwentka Wydziału Zarządzania AGH oraz Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Doradca zawodowy oraz trener z Certyfikatem Jakości Pracy Trenera.