dr Maciej Świeży

doktor psychologii, coach PCC

dr Maciej Świeży

doktor psychologii, coach PCC
maciej.swiezy@wszechnica.uj.pl

Życiorys

Odpowiada za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze, służące kształtowaniu w organizacjach środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Projektuje narzędzia i standardy pracy w obszarach związanych z uczeniem się i zarządzaniem wiedzą.

Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii uczenia się dorosłych, metod wspierania
rozwoju, rozwiązywania problemów oraz dynamiki grupy. Pracuje w Polsce i za granicą, prowadząc akredytowany przez ICF program „The Art and Science of Coaching”.

Sesje z udziałem dr Maciej Świeży

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram