MACIEJ KOCUREK

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant

MACIEJ KOCUREK

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant
maciej.kocurek@wszechnica.uj.pl

Życiorys

Absolwent historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Ukończył „Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ”, szkołę trenerów „Trainers Training” Erickson College International, „Szkołę Facylitatorów II – praca z organizacją. Rozwój w roli zawodowej” Wszechnicy UJ oraz akredytowany przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) program „The Art and Science of Coaching”.

Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Wszechnicy UJ.

Specjalizuje się we współpracy z organizacjami, prowadząc diagnozę potrzeb rozwojowych i opracowując dopasowane do niej programy szkoleniowo-doradcze w zakresie zarządzania personelem (ocena, motywowanie i wspieranie rozwoju pracowników, rozwój menedżerów).

Współautor „Przewodnika po Standardach” gdzie przygotował rozdział dotyczący zarządzania firmą szkoleniową.

Na zlecenie WUP Kraków kierował projektem pilotażowych audytów małopolskich firm szkoleniowych w zakresie weryfikacji Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Sesje z udziałem MACIEJ KOCUREK