Maciej Kocurek

Trener, coach, konsultant

Maciej Kocurek

Trener, coach, konsultant

Życiorys

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Ukończył „Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ”, szkołę trenerów „Trainers Training”; Erickson College International oraz akredytowany przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) program „The Art and Science of Coaching”.

Prezes Zarządu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie w szczególności w zakresie zarządzania zespołem i wdrażania zmian w organizacji. Prowadząc szkolenia odwołuje się do swojego zawodowego doświadczenia menedżerskiego. Kierował pracą zespołu przygotowującego projekt Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych (MSUES), był kierownikiem pilotażowego audytu firm szkoleniowych w oparciu o kryteria jakościowe MSUES, współautor „Przewodnika po Standardach”, gdzie przygotował rozdział dotyczący zarządzania firmą szkoleniową.

Realizował projekty szkoleniowo – doradcze dla takich klientów jak m.in.: BZWBK, BGŻ, WUP w Krakowie, Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich, Impel S.A., KSS im Jana Pawła II, 3M Polska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Aviva, International Paper, Geofizyka Kraków.

Sesje z udziałem Maciej Kocurek