Lilianna Kupaj

Akredytowany Coach Master Trainer ICI, Akredytowany Coach IC, Akredytowany Superwizor IC

Lilianna Kupaj

Akredytowany Coach Master Trainer ICI, Akredytowany Coach IC, Akredytowany Superwizor IC
facebook-icon facebook-icon

Życiorys

Właścicielka i dyrektor zarządzająca firmy Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj, prezes zarządu i fundatorka Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji. Autorka, trener, coach, mentor, wykładowca akademicki.

Licencjonowany trener Transforming Communication™, akredytowany Coach IC, akredytowany Superwizor IC, Coach Master Trainer ICI.

Specjalizuje się w life coachingu, coachingu edukacyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu zaawansowanej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów, dysfunkcji zespołowych, inteligencji emocjonalnej, zarządzania stresem.

Od 2012 roku publikuje książki o tematyce coachingowej. Jest autorką i współautorką sześciu książek o tematyce coachingowej i rozwojowej. Współautorka artykułów naukowych z zakresu coachingu, edukacji i motywacji. Projektuje narzędzia narzędzi coachingowe – Kart wartości SENS oraz Karty Emocji.

Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego. Przygotowała pierwszych nauczycieli – coachów, wykorzystujących w swojej pracy kompetencje coachingowe.

W 2012 roku została nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet przez Międzynarodową Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Aktywnie działa na rzecz mentoringu w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

W 2015 roku została uhonorowana tytułem „Kreatora Kompetencji Społecznych”. W 2017 roku uhonorowana Skrzydłami Coachingu za promocję coachingu w edukacji. Znalazła się w prestiżowym „Leksykonie coachów trenerów mówców polskich” wydanym przez Wydawnictwo GALL.

O sobie mówi, że jest szczęśliwa i spełnioną kobietą, żoną i mamą.

Sesje z udziałem Lilianna Kupaj

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram