Lilianna Kupaj

Akredytowany Coach IC, Akredytowany Superwizor IC, Coach Master Trainer - Akredytowany Coach ICI

Lilianna Kupaj

Akredytowany Coach IC, Akredytowany Superwizor IC, Coach Master Trainer - Akredytowany Coach ICI
facebook-icon facebook-icon linkedin-icon
609 910 991
lkupaj@fbszkolenia.pl

Życiorys

Właścicielka Szkoły Coachingu Lilianna Kupaj, Prezeska Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji. W 2012 roku została nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet przez Międzynarodową Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

W 2015 roku została uhonorowana tytułem „Kreatora Kompetencji Społecznych”. W 2017 roku nagrodzona skrzydłami coachingu za wdrożenie coachingu w edukacji. Od 2012 roku publikuje książki o tematyce coachingowej. Jest autorką i współautorką sześciu książek oraz artykułów naukowych.

Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego, przygotowała pierwszych nauczycieli – coachów, wykorzystujących w swojej pracy kompetencje coachingowe.

Od 12 lat kobieta przedsiębiorcza, kobieta biznesu, akredytowany, międzynarodowy Trener i Coach.

Sesje z udziałem Lilianna Kupaj