Leszek Zawlocki

Dyplomowany coach, certyfikowany master business coach, akredytowany superwizor Izby Coachingu.

Leszek Zawlocki

Dyplomowany coach, certyfikowany master business coach, akredytowany superwizor Izby Coachingu.

Życiorys

Dyplomowany coach i trener, certyfikowany Master Business Coach NBA, akredytowany superwizor Izby Coachingu. Szkolił się w renomowanych ośrodkach w takich koncepcjach jak: Gestalt, Neurolingwistyczne Programowanie (NLP), Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (TSR), Podejście Poznawczo–Behawioralne (RTZ).

Właściciel Grupy Active Change, współzałożyciel Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Pomysłodawca i lider ogólnopolskiej sieci Klubów Coacha, opiekun merytoryczny i trener największej w Polsce Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz wykładowca studiów podyplomowych. Autor wielu innowacyjnych projektów szkoleniowych i coachingowych.

Brał udział w powstaniu Izby Coachingu – pierwszej w Polsce organizacji wprowadzającej standardy zawodu coacha. Ekspert w pracach Komisji ds. Standardów i w pracach Komisji ds. Akredytacji przy Izbie Coachingu. Do niedawna członek Komisji Rewizyjnej.

Z ludźmi pracuje od szesnastu lat. Jako coach wspiera przedsiębiorców, menedżerów i inne osoby w podniesieniu jakości swojej pracy i życia osobistego. Oprócz coachingu i superwizji prowadzi również szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności kierowniczych oraz coachingu.

Sesje z udziałem Leszek Zawlocki

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram