KATARZYNA NIEWIADOMSKA

Coach, trener, konsultant, rysownik

KATARZYNA NIEWIADOMSKA

Coach, trener, konsultant, rysownik
facebook-icon
katarzyna@niewiadomska.com

Życiorys

Jest przedsiębiorcą i praktykiem biznesu.

Od 15 lat prowadzi własne firmy. Wiem, że nie każdy pomysł na biznes odnosi sukces. Niektóre z moich biznesowych przedsięwzięć też zakończyły się porażką.

Jest coachem (Szkoła Coachów The Art and Science of Coaching we Wszechnicy UJ).

W oparciu o dwa autorskie programy prowadzi indywidualny i zespołowy coaching. Najchętniej pracuje z tymi, którzy od dawna próbują osiągnąć jakiś cel i coraz mniej wierzą, że im się uda.

Jest trenerem i facylitatorem (Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ, moderator Design Thinking). Prowadzi szkolenia i warsztaty, spędziłam ponad 2000 godzin ucząc innych. Specjalizuje się w tematyce modeli biznesowych, kreatywnego rozwiązywania problemów, budowania strategii rozwoju.

Jest konsultantem. Pracowała przy tworzeniu i realizacji projektów dla małych, średnich i dużych firm, dla jednostek naukowych, uczelni wyższych, podmiotów sektora publicznego, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich konsorcjów. Opracowała prawie pół tysiąca biznesplanów, które zakończyły się sukcesem. Zarządzała projektami. Udawało mi się ratować takie, które inni spisywali na straty.

Robi rysunki. Od ponad roku prowadzi stronę z satyrycznymi rysunkami. Ilustruje życie zawodowe i prywatne. Jej fanpage na facebooku ma ponad 10 000 fanów.