Karina Kozłowska

Karina Kozłowska

karina.kozlowska@konferencjaprofectus.pl

Życiorys

Pedagog, doktorantka w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami oraz warsztaty z zakresu mediacji i innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, konstruktywnego zarządzania konfliktem oraz komunikacji interpersonalnej w ujęciu Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Pisze pracę doktorską z zakresu funkcjonowania dyskursu mediacji na gruncie pedagogiki. Z Sekcją Trenerską KNPA Pragma oraz Konferencją PROFECTUS związana drugi rok.
W wolnym czasie stara się przełamywać barierę dźwięku, biorąc udział w imprezach biegowych.