Karina Kozłowska

Karina Kozłowska

facebook-icon
karina.kozlowska@konferencjaprofectus.pl

Życiorys

Doktorantka IV roku Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki UJ, absolwentka studiów podyplomowych Mediacje i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ, trener i Specjalista ds. szkoleń w Małopolskim Instytucie Profilaktyki, prelegentka na polskich oraz międzynarodowych konferencjach.

Naukowo zajmuje się prowadzeniem zajęć dydaktycznych i realizacją badań w zakresie diagnozy oraz opisu postaw nauczycieli gimnazjum wobec mediacji.

Swoje zainteresowania związane z trenerstwem od trzech lat rozwija w Kole Nauk Psychologicznych PRAGMA i przy pomocy organizacji Konferencji Szkoleniowo-Coachingową PROFECTUS w Pionie Merytoryki. Interesuje się metodyką prowadzenia szkoleń, twórczym rozwiązywaniem konfliktów, komunikacją w paradygmacie NVC. W wolnym czasie bierze udział w zawodach biegowych.