Joanna Zawada-Kubik

Akredytowany coach PCC ICF, assessor i mentor coach ICF

Joanna Zawada-Kubik

Akredytowany coach PCC ICF, assessor i mentor coach ICF
joanna@coachways.pl

Życiorys

Od 2008 roku w ramach firmy Coachways prowadzę coachingi indywidualne oraz programy team-coachingowe dla zespołów,  głównie w zakresie rozwoju przywództwa, współpracy i komunikacji.
Pracuję z zarządami korporacji, z kadrą menadżerską wyższego i średniego szczebla oraz Przedsiębiorcami.

Jestem certyfikowanym mentor-coachem przygotowującym coachów do akredytacji na poziomie ACC i PCC, współpracuję też z International Coach Federation jako asesor akredytujący coachów wg kryteriów ICF.
Rok temu ukończyłam kurs Alana Seal’a  – Coaching i Przywództwo Oparte na Transformującej Obecności. Od tego czasu stosuję i promuję na rynku polskim podejście transformacyjne, którego sednem jest rozwój ludzi i organizacji poprzez wzrost empatii, otwartości na dialog i podejmowanie świadomych decyzji, służących większemu dobru: sobie, innym i szeroko pojętemu środowisku.  The Center for Transformational Presence


Zawada-Kubik_coachways

Sesje z udziałem Joanna Zawada-Kubik