JOANNA SKOWROŃSKA

psychoterapeuta, treningowy analityk gru-powy, superwizor psychoterapii

JOANNA SKOWROŃSKA

psychoterapeuta, treningowy analityk gru-powy, superwizor psychoterapii
joannagrazynaskowronska@gmail.com

Życiorys

Jest treningowym analitykiem grupowym i superwizorem oraz członkiem Zespołu Szkolącego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” a także Certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła szkolenie w Systemowo-psychodynamicznym podejściu do pracy z organizacjami oraz szkolenie dla superwizorów w Instytucie Analizy Grupowej w Londynie i uzyskała Diploma in supervision.

Prowadzi małe terapeutyczne grupy analityczne i psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeńską.

Jest konsultantem organizacji, specjalizuje się w prowadzeniu długoterminowych grup wspomagających pracę zespołów ośrodków i oddziałów terapeutycznych.

Interesuje się czynnikami kształtującymi relacje pomiędzy ludźmi i możliwościami zastosowania małych grup analitycznych w różnych kontekstach społecznych.

Napisała rozdziały poświęcone psychoterapii grupowo-analitycznej w: Koncepcja przywiązania, od teorii do praktyki klinicznej, pod redakcją  B. Józefik  i G. Iniewicza (WUJ 2008), Psychoterapia analityczna, Formy Grupowe, pod redakcją dr. J. Pawlika (ENETEIA 2009), Psychoterapia Pogranicza, pod redakcją prof L. Grzesiuk (ENETEIA 2011) oraz w Siblings, Envy and Rivalry, Coexistence and Concern, (Karnac 2014).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Group Analytic Society International i EGATIN.