Iwona Gierłach

Coach, trener, mentor

Iwona Gierłach

Coach, trener, mentor
facebook-icon
iwona.gierlach@vesti.krakow.pl

Życiorys

Od 8 lat zajmuje stanowiska kierownicze: dział HR, administracji, marketingu.  4 lata pełniła funkcję Prezesa Zarządu w przedsiębiorstwie wykonującym badania i pomiary dla szeroko rozumianego przemysłu.Obecnie jest członkiem zarządu i założycielem firmy Vesti Sp. z o.o.  zajmującej się mentoringiem, coachingiem i rekrutacją na stanowiska specjalistyczne średniego i wyższego rzędu, dyrektorem i  członkiem rady programowej fundacji „Pomiędzy” oraz członkiem Stowarzyszenia mentorów „Promentor”.

Ukończyła studia oparte o struktury programu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Dziennikarstwo i Filologię Polską na Uniwersytecie Pedagogicznym. W 2015 rozpoczęła studia doktoranckie. Temat pracy badawczej będzie oscylował wokół zagadnień związanych z mentoringiem. Ukończyła wiele szkoleń m.in. z zakresu budowania i zarządzania zespołem, prawa pracy, zarządzania projektami, zarządzania jakością, szkołę trenerów „ROZVIYAK. Profesjonalny Trener Organizacji”,  Szkołę Coachów „ROZVIYAK”.

Posiada certyfikat zarządzania projektami Agile, AG/003460 oraz jest certyfikowanym praktykiem metody Points of You TM.

Posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania przedsiębiorstwem oraz różnego jego działami oraz kilkuletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, coachingów oraz rekrutacji, szczególnie na stanowiska wymagające wykształcenia technicznego.

Przeprowadziła ponad 500 godzin sesji coachingowych, treningów indywidualnych i spotkań mentoringowych dla menedżerów średniego i wysokiego stopnia, właścicieli firm oraz pracowników naukowych. Prowadziła szkolenia dla m.in.: Innowacji Polskiej, Raiffeisen Banku, Grupy Kopernik, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prywatnie jest mieszanką wybuchową. Mamą 2 dzieci i autorką książki „Kotek Włodek z Nowej Huty”.

vesti

Sesje z udziałem Iwona Gierłach