Elżbieta Cwynar-Budzińska

Trener, akredytowany coach ACC ICF, facylitator, psychoterapeuta

Elżbieta Cwynar-Budzińska

Trener, akredytowany coach ACC ICF, facylitator, psychoterapeuta
www.jaksiedogadac.pl
508 642 455
ela@bcb-szkolenia.pl

Życiorys

Trener biznesu, akredytowany coach ICF, facylitator, psychoterapeuta. Posiada 9 letnie doświadczenie w pracy trenerskiej, przeprowadziła blisko 11 000 godzin szkoleń i 500 godzin coachingu. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji trenerskich i liderskich oraz wspieraniu pracy zespołów przez facylitację, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie otwartej komunikacji. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne narzędzia uruchamiania potencjału pojedynczych osób i grup. Prowadzi sesje coachingowe, sesje Action Learning, sesje kreatywne.

Interesuje się zwinnymi metodykami zarządzania projektami (Agile). Od 2015 roku z Dawidem Bałutowskim tworzy markę BCB Szkolenia Coaching realizując, między innymi, Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB.

Ma doświadczenie w zarządzaniu organizacją oraz pracy w międzynarodowym środowisku. Przez 4 lata była członkiem zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Trenerów Biznesu.

Klienci cenią w niej autentyczność, podejście partnerskie oraz umiejętność wyjaśniania skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Jej szkolenia są maksymalnie praktyczne, oparte na przykładach z życia, z naciskiem na możliwość przećwiczenia nowo poznanych narzędzi. Swoją pasją dzieli się z innymi na blogu www.jaksiedogadac.pl.

KURSY, SZKOLENIA, CERTYFIKATY, WYKSZTAŁCENIE:
• Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Kierunek Socjologia
• Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
• Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching – 128 godzin, kompleksowy program doskonalenia umiejętności coacha
• Trening ACTIVacting Employability Through Creativity – 80 godzin szkoleń z zakresu prowadzenia sesji kreatywnych i warsztatów twórczego myślenia / Berlin, Citizents of Europe
• Szkoła Trenerów Biznesu Edycja XI – 290 godzin szkoleń z zakresu projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów szkoleniowych / Kraków, Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys
• Szkolenie Scrum Master – Scrum Group
• Szkoła Psychoterapeutów Gestalt – Instytut Gestat Kraków

Sesje z udziałem Elżbieta Cwynar-Budzińska