Edyta Bąkowska – Szczurek

HR Manager ds. Rozwoju i Wsparcia Biznesu, Coach, Facylitator ;

Edyta Bąkowska – Szczurek

HR Manager ds. Rozwoju i Wsparcia Biznesu, Coach, Facylitator ;

Życiorys

Specjalizuje się we współpracy z organizacjami, diagnozując potrzeby rozwojowe, opracowując i prowadząc  przygotowane programy szkoleniowo-rozwojowe.

Posiada  kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń dotyczących rozwoju kadry menadżerskiej i pracowników działu sprzedaży, oraz wspieraniu ich w sytuacji zmiany. Zajmuje się także doradztwem w zakresie transformacji i strategicznych zmian w organizacji.

Wykorzystuje facylitacje oraz coaching indywidualny i zespołowy na różnych poziomach organizacji do wspierania
jej w realizacji celów strategicznych i operacyjnych oraz do efektywniejszego korzystania z potencjału pracowników, wspierając ich przy tym w rozwoju roli zawodowej, twórczym rozwiązywaniu problemów, a także facylitując spotkania w ramach projektów oraz zmian w SIG, obejmujących także facylitację zespołów menadżerskich i sprzedażowych.

Jako HR Manager ds. Rozwoju i Wsparcia Biznesu odpowiada za budowanie i realizowanie strategii rozwoju kompetencji zawodowych i menedżerskich, zarządzanie wiedzą  oraz rozwijanie potencjału pracowników  wykorzystując szkolenia, facylitację, coaching i mentoring. Wspólnie z Dyrektor Personalną współtworzą i rozwijają dział, którego głównym zadaniem jest budowanie kultury współodpowiedzialności i partycypacji w organizacji.

Absolwentka Wydziału Paliw i Energii AGH w Krakowie. Praktykę inżynierską zdobywała  w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jako coach, ukończyła akredytowany ICF program  „The Art and Science of Coaching ”  Erickson College International. Kompleksowe umiejętności trenerskie zdobywała  w Szkole Trenerów Wszechnicy UJ. Jest również posiadaczką dyplomu executives MBA Central Connecticut State University oraz Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej.  Umiejętności facylitacyjne rozwijała w partnerującej, International Assocition of Facilitators, Szkole Facylitacji II Wszechnicy UJ.

Sesje z udziałem Edyta Bąkowska – Szczurek