Dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

Trener, certyfikowany konsultant ROI

Dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

Trener, certyfikowany konsultant ROI
malgorzata@t4d.com.pl

Życiorys

Jest konsultantem i partnerem ROI Institute,  trenerem, właścicielem firmy szkoleniowej Training for Development. Od ponad piętnastu lat przygotowuje i prowadzi szkolenia dla firm prywatnych i instytucji państwowych. Jest członkiem AHRD (Academy of Human Resource D
evelopment), autorką programów szkoleniowych z zakresu sprzedaży, zarządzania zespołem, prezentacji, a także szkoleń trenerskich.

Prowadzi także superwizje szkoleń w różnych organizacjach, coaching oraz mentoring dla trenerów wewnętrznych.

Od kilku lat jej pasją jest ocena efektywności programów zarządzania zasobami ludzkimi.

Współpracuje z ASP Wydziałem Form Przemysłowych w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera.

W swojej pracy stara się łączyć doświadczenie zdobyte w zarządzaniu biznesem z wiedzą konsultanta.

Z wykształcenia jest doktorem zarządzania (praca poświęcona zagadnieniom rozwoju zasobów ludzkich w organizacji).

Jest certyfikowanym konsultantem ROI. W 2015 roku ukończyła  The Art and Science of Coaching w Erickson Coaching International.ROI

Sesje z udziałem Dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek