Dr Jacek Kozłowski

Psycholog biznesu, konsultant, executive & team coach

Dr Jacek Kozłowski

Psycholog biznesu, konsultant, executive & team coach

Życiorys

Psycholog biznesu, konsultant, executive & team coach.

Ukończył studia podyplomowe „Coaching profesjonalny – metody i praktyka” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, a także akredytowane przez ICF szkolenia coachingowe CoachWise Essentials (Coaching Center), Core Essentials Fast Track Program (Corporate Coach U) i Advanced Corporate Coaching Program (Corporate Coach U).

Partner zarządzający w firmie Nobus Solutions (www.nobus.solutions) oraz certyfikowany asesor i konsultant w firmie DDI Polska. Specjalizuje się w coachingu wyższej kadry menedżerskiej, realizując programy rozwojowe w formie sesji indywidualnych i zespołowych. Jako konsultant wspiera menedżerów we wdrażaniu w organizacjach coachingowego stylu zarządzania. Pracuje także z klientami indywidualnymi w obszarze coachingu życiowego.

W kadencji 2014/15 Prezes Zarządu ICF Polska.

Logo ICF

Sesje z udziałem Dr Jacek Kozłowski

Panel dyskusyjny

12:05-13:40