Dagmara Kołodziejczyk

Psycholog, Trener, certyfikowany Coach A-Nc i ICC

Dagmara Kołodziejczyk

Psycholog, Trener, certyfikowany Coach A-Nc i ICC
linkedin-icon
505 144 546
dagmara.kolodziejczyk@pracowniasatysfakcji.com

Życiorys

Partner w Pracowni Satysfakcji, certyfikowany Coach A-Nc (Analytic-Network Coaching) oraz ICC (International Coaching Community). Współautorka projektu Prawdziwa JA. Prowadzi team coachingi dla zespołów menedżerskich, projektowych, sprzedażowych, wspierając w osiąganiu efektu synergii dzięki skutecznej i otwartej komunikacji. W ramach coachingu indywidualnego pracuje m.in. z liderami doskonalącymi kompetencje przywódcze; z kobietami w zakresie wzmacniania pewności siebie, godzenia życia zawodowego z osobistym; z osobami, które chcą rozwijać się w zakresie komunikacji, współpracy, asertywności i budowania dobrych relacji.

Realizuje projekty systemowe, których celem jest wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kultury organizacyjnej, innowacji. Wykładowca na studiach podyplomowych Profesjonalny Coaching na SGH, coach uczestników studiów podyplomowych Kompleksowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw dla BZ WBK.

Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej. Autorka artykułów i rozdziałów książek dotyczących coachingu, innowacji, przywództwa. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji. Konsultant Rozwoju Organizacyjnego FCODC, psycholog, doświadczony menedżer oraz trener umiejętności menedżerskich i osobistych.

Sesje z udziałem Dagmara Kołodziejczyk