Dr Beata Świeży – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Doktor psychologii, akredytowany coach PCC ICF, ECPC

Dr Beata Świeży – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Doktor psychologii, akredytowany coach PCC ICF, ECPC
beata@coaching.krakow.pl

Życiorys

Doktor psychologii (UJ), certyfikowany coach (Professional Certified Coach ICF oraz Erickson Certified Professional Coach).Przeprowadziła ponad 1200 sesji coachingu rozwojowego i biznesowego. Jest członkiem zespołu mentorskiego międzynarodowej organizacji Erickson College International, przygotowującego coachów do certyfikacji na poziomie PCC w ramach ICF. Od kilku miesięcy prowadzi również projekt Serwisowanie skrzydeł dla coachów, wspierając mentorsko rozwój zawodowy coachów.

Prowadzi szkolenia biznesowe oraz autorskie przedmioty uniwersyteckie rozwijające umiejętności coachingowe (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie). Jest również konsultantem dunamiki grupowej w trakcie międzynarodowych warsztatów Making the Difference (współpraca z brytyjską Organisation for Promoting Unerstandinf of Society OPUS oraz Wszechnicą UJ).

W pracy coachingowej i mentorskiej wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w głębszym rozumieniu dynamiki procesów pomiędzy jednostką, grupą i organizacją. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem osobistym, zawodowym oraz łączeniem na co dzień tych dwóch obszarów.

Współpracowała z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Łódzkim  prowadząc coaching dla kadry naukowej oraz pracowników oświaty. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej (m.in. Puratos Polska, Tenneco Automotive Polska, ABB). Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień związanych z rozwojem kompetencji, rekrutacją oraz psychologią pamięci i zniekształceń pamięciowych. Pełni również funkcję recenzentki naukowej w czasopiśmie branżowym „Know How”.

Sesje z udziałem Dr Beata Świeży – Przewodnicząca Komitetu Naukowego