Dr Beata Świeży

Doktor psychologii, akredytowany coach PCC i ECPC, mentor coach

Dr Beata Świeży

Doktor psychologii, akredytowany coach PCC i ECPC, mentor coach

Życiorys

Psycholog, coach, trener. Będąc adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ porzuciła karierę naukową na rzecz praktyki.

Od 12 lat pracując coachingowo i trenersko wspiera menedżerów i ich zespoły w lepszym zarządzaniu i łatwiejszym przechodzeniu przez zmiany. Jest doświadczonym coachem PCC International Coach Federation (ponad 2000 indywidualnych sesji z klientami). Dzieli się wiedzą pracując jako polski mentor Erickson College International, przygotowując coachów do międzynarodowej certyfikacji ICF, oraz prowadząc spotkania rozwojowe „Serwisowanie skrzydeł dla coachów”.

Jest terapeutką w trakcie całościowego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, dodając ten element do swojej pracy nad zmianami. Jest też konsultantką pracującą w metodologii warsztatów group relations, gdzie uczy dostrzegania nieświadomych procesów zachodzących w grupach i organizacjach.

Łącząc wszystkie te elementy pracuje z organizacjami w sytuacjach kryzysu i konfliktów, pomagając przejść przez nie jak najlepiej. Występuje na konferencjach i publikuje prace naukowe i popularnonaukowe z obszaru coachingu, pamięci oraz rozwoju kompetencji.

Sesje z udziałem Dr Beata Świeży

Panel dyskusyjny

12:05-13:40