Anna Rychlicka

Certyfikowany facylitator IAF, trener, coach ICC

Anna Rychlicka

Certyfikowany facylitator IAF, trener, coach ICC
668 147 559
ania.rychlicka@promotio.pl

Życiorys

Wspólnie z Marzeną Dębską-Matuszak prowadzi firmę Pro Motio realizującą projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze na rzecz firm przemysłowych, usługowych (zwłaszcza zaś z branży IT), banków oraz firm marketingu internetowego.

Jest certyfikowanym facylitatorem IAF, konsultantką metodologii Lego© Serious Play © oraz coachem ICC.

Sesje z udziałem Anna Rychlicka