Anna Niedziela

Anna Niedziela

Życiorys

Anna Niedziela

Koordynator ds. PR, Specjalista ds. HR

Studentka IV roku Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tegorocznym komitecie organizacyjnym pełni funkcję Koordynatora ds. Public Relations oraz Specjalisty działu Human Resources.

Jej główne zainteresowania to psychologia społeczna, zarządzania oraz psycholingwistyka.

Pogłębia swoją wiedzę z zakresu psychicznych aspektów interakcji między ludźmi, komunikacji między nimi a także psychologii zachowań konsumenckich.

Sesje z udziałem Anna Niedziela