Anna Formela

Koordynator Działu ds. Marketingu

Anna Formela

Koordynator Działu ds. Marketingu

Życiorys

Koordynator ds. Marketingu

Studentka IV roku Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zawodowo Asystentka ds. szkoleń Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest aktywnym członkiem Sekcji Trenerskiej FLOW, KNSP UJ, gdzie współtworzy w dziale PR i marketingu oraz prowadzi szkolenia z innymi członkami. Brała udział w projektach z Fundacją Uskrzydleni Wiekiem oraz Biblioteką Jagiellońską. Najbardziej zainteresowana prowadzeniem szkoleń  z zakresu podstawowych kompetencji (umiejętności) życiowych (komunikacji, asertywności, twórczego myślenia, radzenia sobie z emocjami, kierowania stresem, efektywnego uczenia się, zarządzania zadaniami w czasie, poczucia własnej wartości)

Przyszłość zawodową chciałaby związać z psychologią organizacji oraz zdrowia (m.in. well-being, job-crafting, Chief Happiness Officer, motywacją). Wiedzę z powyższych dziedzin chciałaby wykorzystywać w trenerstwie, Human Resources,  oraz marketingu/reklamie.

Wolny czas spędza aktywnie – na spacerach lub z aparatem fotografując (głównie ludzi)