Anita Michalska

Trener, coach

Anita Michalska

Trener, coach

Życiorys

Od 2010 roku realizuje projekty dla klientów biznesowych oraz indywidualnych w takich tematach, jak: wychodzenie ze starych i tworzenie nowych wzorców zachowań; zarządzanie emocjami i radzenie sobie w stresujących sytuacjach; usprawnianie komunikacji; lepsze zarządzanie sobą i swoją energią w czasie; motywowanie siebie lub pracowników; zarządzanie poprzez narzędzia coachingowe i mentoringowe. Prowadzi zarówno warsztaty grupowe, jak i sesje indywidualne- coachingowe oraz mentoringowe.

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w sprzedaży w różnych branżach. Do końca 2015 roku zarządzała zespołem w doradztwie kredytowym, gdzie pełniła również funkcję prezesa zarządu.

Z wykształcenia politolog ze specjalizacją z dziennikarstwa na Uniwersystecie Jagiellońskim. Ukończyła także: Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ; Norman Benett Academy (Certyfikat Trenera Praktyka Biznesu oraz  Certyfikat Coacha Praktyka Biznesu z akredytacją EMCC); Szkołę Transformacyjno- Rozwojową (w ramach Szkoły Doskonalenia Trenerów GT Mentor); I i II stopień Racjonalnej Terapii Zachowania; I stopień Mind- Body Bridging; dwuletnie studium terapeutyczne w Instytucie Psychologii Procesu.

Wierzy, że każde spełnione życie sprawia, iż świat staje się lepszym miejscem dla wszystkich ludzi. Dlatego ogromną przyjemnością, ale też dużym przywilejem jest dla niej towarzyszenie klientom w ich edukowaniu, inspirowaniu i zmianie.

Sesje z udziałem Anita Michalska