Agnieszka Szyguła

Agnieszka Szyguła

agnieszka.szygula@konferencjaprofectus.pl

Życiorys

Studentka pierwszego roku psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponadto członek Sekcji Trenerskiej Psychologicznego Koła Naukowego PRAGMA oraz praktykantka w sekcji szkoleń firmy EDF.

Interesuje się teatrem, podróżami oraz oczywiście psychologią.