Agnieszka Kotucz

Trener i facylitator.

Agnieszka Kotucz

Trener i facylitator.
agnieszka.kotucz@intercultures.de

Życiorys

Specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań rozwojowych dla klientów korporacyjnych. Jako trener prowadzi szkolenia  z zakresu: budowania roli lidera, zarządzania różnorodnością, budowania efektywności, rozwijania kompetencji trenerskich i prezentacyjnych. Jako facylitator prowadzi warsztaty i indywidualne konsultacje w obszarze doskonalenia wewnętrznych procesów organizacyjnych.

Realizowała długofalowe projekty szkoleniowe mające na celu przygotowanie liderów do wejścia w rolę, rozwoju kompetencji trenerskich.
Brała udział w międzynarodowych projektach wymiany doświadczeń w obszarze metod facylitacji i metodologii zarządzania wiekiem. W procesach rozwojowych koncentruje się na tworzeniu rozwiązań dostosowanych do oczekiwań i możliwości organizacji oraz opartych o aktywne metody uczenia się i wymianę doświadczeń.

WIX – STRONA INTERNETOWA

Sesje z udziałem Agnieszka Kotucz