DR Adam Aduszkiewicz

Coach, menedżer, autor i tłumacz

DR Adam Aduszkiewicz

Coach, menedżer, autor i tłumacz

Życiorys

Dr filozofii

Coach, menedżer, autor i tłumacz

W pracy trenerskiej i w coachingu łączy doświadczenie doktora filozofii z dwudziestoletnią praktyką menedżerską w polskich i międzynarodowych organizacjach.
Prowadzi procesy coachingowe z kadrą zarządzająca, a także z osobami szukającymi wsparcia w sytuacjach zmiany życiowej, wypalenia i stresu.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem, przywództwa i radzenia sobie z dylematami etycznymi w praktyce zarządzania, wykłady na temat antycznych koncepcji filozofii jako drogi życia.

Współpracuje z Instytutem Psycho-immunologii i Akademią Psychologii Przywództwa

Członek założyciel i członek prezydium Izby Coachingu.


Izba Coachingu_Aduszkiewicz OPIS na www

 

Sesje z udziałem DR Adam Aduszkiewicz

Panel dyskusyjny

10:45-12:00
Aula Główna