Wykład – „Jak dzięki podejściu uważności (mindfulness) i współczucia (compassion) skuteczniej wspierać zdrowie psychiczne własne i klientów – na przykładzie autorskiego Modelu Refleksyjnej Praktyki”