Wykład – „Od bycia szefem do bycia liderem w praktyce”

Warsztat – „Leadership w rozwoju”

Cele warsztatu: Rozwój umiejętności przywódczych osób funkcjonujących w dziedzinach rozwojowych: trenerów, menedżerów, nauczycieli, coachów, mentorów, facylitatorów. Rozszerzenie wiedzy o przywództwie, jako najstarszej domenie dociekań humanistycznych....
Read More