Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny

Czym jest transformacja? [wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”]Jak możemy ją rozumieć i definiować w poszczególnych relacjach – między klientem a coachem, trenerem czy facylitatorem. Zapytamy Panelistów o...
Read More