Wykład VI – Osobisty kapitał przedsiębiorcy w procesie grupowego business-coachingu.

31 maja 2015
9:30-10:00
SALA 0.103

Wykład VI – Osobisty kapitał przedsiębiorcy w procesie grupowego business-coachingu.

Celem wykładu jest ukazanie zastosowania coachingu grupowego jako wsparcia w rozwoju biznesu. W procesie wzięło udział 41 przedsiębiorców prowadzących własne firmy w sektorach kreatywnych. Przedsiębiorców, podzielono na 5 grup liczących maksymalnie do 12 osób. Każda z grup odbyła cykl 10 czterogodzinnych spotkań dedykowanych określonym zagadnieniom związanym z rozwojem kompetencji dot. inteligencji emocjonalnej i proaktywności oraz z łączeniem roli twórcy i przedsiębiorcy.

Metodologia badań: Case study oraz metoda action research

Najważniejsze wnioski:
Proces business-coachingu grupowego umożliwił:

  • wzrost klarowności w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji
  • rozwój inteligencji emocjonalnej w zakresie: samoświadomości, samoregulacji, motywacji, empatii i budowania relacji oraz
  • rozwój postawy proaktywności